You are here

UX stories #2: Usability

Usability (použiteľnosť) je kvalitatívna vlastnosť, ktorá určuje ako ľahko sa daný predmet / systém / interface / web / kávovar používa.

Hlavný pilier usability je dizajn sústredený na psychológiu a fungovanie ľudí. Prostredie s dobrou použitelnosťou je definované ŠIESTIMI hlavnými kvalitatívnymi aspektmi a je:

 • Prístupné: jasné ako facka - ak prostredie nie je prístupné a funkčné, stráca zmysel

 • Časovo úsporné na používanie: používateľovi trvá krátky čas splnenie určitej úlohy

 • Ľahšie na osvojenie: používateľ zistí, ako splniť úlohu pozorovaním prostredia

 • Zapamätateľné: keď sa používateľ vráti do prostredia po istom časovom období, dokáže sa rýchlo opäť adaptovať a ovládať dané prostredie

 • Neposkytujúce priestor na chyby: nedáva používateľovi priestor na chyby, alebo sa chyby vyskytujú veľmi zriedkavo, a opravenie týchto chýb je jednoduché

 • Príjemné na používanie

Existujú aj ostatné aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či sa rozhodneme prostredie využívať. Jedným z príkladov je užitočnosť daného prostredia. Chcete aby mal váš web dobrú použiteľnosť? Spýtajte sa sami seba na niektoré z týchto otázok:

 • Koľko sa môj web načítava? Nie je to dlho? Aký je priemerný čas načítania?

 • Fungujú všetky linky a je jasné, kam vedú?

 • Je web RESPONZÍVNY a dostupný pre VŠETKY ZARIADENIA?

 • Je môj web jednoduchý a zameraný iba na to dôležité?

 • Využíva všeobecné ľudské poznatky na zjednodušenie ovládania?

 • Sú prvky konzistentné a rozpoznateľné?

 • Navádza môj web ľudí k ich cieľu?

 • Dokážu mi používatelia odoslať feedback / bugy?

 • Obsahuje môj web relevantné informácie po ktoré si používatelia prišli?

 • Je moja stránka dôveryhodná? Dávam používateľom dôvod na nedôveru?

Najdôležitejšie je testovanie. Priznať si chyby a napraviť ich skôr, ako zapríčinia trvalú nedôveru a nechuť používateľov používať web.

Kto by chcel viac:

http://en.wikipedia.org/wiki/Usability
http://www.smashingmagazine.com/2012/05/23/the-history-of-usability-from...
http://blog.crazyegg.com/2013/03/26/principles-website-usability/

 

 

Are you interested?

If you want more...